Вести

Настављамо са пружањем бесплатних правних савета

Савет за правна питања ОО СНС Баточина наставља са акцијом пружања бесплатних правних савета и помоћи грађанима општине Баточина. Чланови Савета Јелена Ивановић, адвокат у пензији Божидар Станојевић, као и председник Савета, адвокат Предраг Вуловић, вас као и до сада очекују СВАКОГ ЧЕТВРТКА у периоду од 18 до 19 часова.
Такође, Савет за правна питања ОО СНС ће у наредном периоду посебан акценат ставити на прикупљање информација и документације о раду органа локалне самоуправе, као и институција чији је оснивач СО Баточина у протеклом периоду, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
На овај начин ћемо омогућити свим грађанима увид у рад и пословање институција и органа локалне самоуправе, због велике заинтересованости грађана за поједина питања која су већ дужи период отворена, а на које локална власт или не даје или нема одговор.

Баточина, 25.10.2015.